GÓI TIẾT KIỆM

150$/tháng (*)

(Giá trên chưa bao gồm 10% VAT)
Phù hợp cho: Cá nhân và doanh nghiệp nhỏ
.
Nguồn dữ liệu: Facebook, News, Forum
03 chủ đề/ tháng
Biểu đồ biến động đề cập
Biểu đồ biến động đề cập theo giờ
Xếp loại từ khóa
Top nguồn đề cập
Biểu đồ biến động sentiment
Biểu đồ biến động theo nhãn
Tự động gán nhãn tích cực/ tiêu cực
Gán nhãn tự động qua từ khóa
Xem dữ liệu chi tiết
Tải về dữ liệu chi tiết
So sánh các chủ đề
Dữ liệu lưu trữ: 01 tháng
Dữ liệu cập nhật: Hàng ngày
Cảnh báo bài viết tiêu cực qua email
Hỗ trợ chuyên sâu
GÓI
PHỔ BIẾN

GÓI CHUYÊN SÂU

300$/tháng (*)

(Giá trên chưa bao gồm 10% VAT)
Phù hợp cho: Doanh nghiệp nhỏ và trung bình
.
Nguồn dữ liệu: Facebook, News, Forum, Youtube
03 chủ đề/ tháng
Biểu đồ biến động đề cập
Biểu đồ biến động đề cập theo giờ
Xếp loại từ khóa
Top nguồn đề cập
Biểu đồ biến động sentiment
Biểu đồ biến động theo nhãn
Tự động gán nhãn tích cực/ tiêu cực
Gán nhãn tự động qua từ khóa
Xem dữ liệu chi tiết
Tải về dữ liệu chi tiết
So sánh các chủ đề
Dữ liệu lưu trữ: 01 tháng
Dữ liệu cập nhật: Realtime và hàng ngày
Cảnh báo bài viết tiêu cực qua email
Hỗ trợ chuyên sâu

GÓI CHUYÊN NGHIỆP

600$/tháng (*)

(Giá trên chưa bao gồm 10% VAT)
Phù hợp cho: Doanh nghiệp lớn, số lượng thương hiệu cần quản trị nhiều. Rủi ro truyền thông cao
Nguồn dữ liệu: Facebook, News, Forum, Youtube
03 chủ đề/ tháng
Biểu đồ biến động đề cập
Biểu đồ biến động đề cập theo giờ
Xếp loại từ khóa
Top nguồn đề cập
Biểu đồ biến động sentiment
Biểu đồ biến động theo nhãn
Tự động gán nhãn tích cực/ tiêu cực
Gán nhãn tự động qua từ khóa
Xem dữ liệu chi tiết
Tải về dữ liệu chi tiết
So sánh các chủ đề
Dữ liệu lưu trữ: 03 tháng
Dữ liệu cập nhật: Realtime và hàng ngày
Cảnh báo bài viết tiêu cực qua email
Hỗ trợ chuyên sâu
(*) Tỷ giá USD tính theo giá mua chuyển khoản của Vietcombank ngày hôm trước ngày thanh toán.